Administrācija

Vārds Amats Tālruņa numurs
Romans Djakons Dr.sc.ing., Profesors, akadēmiķis, Prezidents +371 67100515
Deniss Djakons Dr.oec., Asociētais profesors, Rektors +371 67100690
Marga Živitere Dr.oec., Profesore, Rektora padomniece, Vadības un ekonomikas katedras vadītāja +371 67100582
Ivars Linde Asociētais profesors, rektora padomnieks
Jurijs Šuņins Dr.sc.Habil., Profesors, akadēmiķis, Akadēmiskā darba prorektors +371 67100593
Viktors Gopejenko Dr.sc.ing., Profesors, Zinātniskā darba prorektors +371 67100593
Nataļja Vorobjova Dr.hist., Sabiedriskā darba prorektore +371 67100691
Olga Verdenhofa MBA, Ārējo sakaru prorektore +371 67100537
Valentīna Djakona MBA, Mācību prorektora p.i.
Vera Groma Karjeras centra vadītāja, ISMA mācību centra vadītāja, Pilnveides programmu vadītāja +371 67100602
Sniedze Joma Projektu daļas vadītāja, Ārējo sakaru koordinatore +371 67100602
Anna Ungure Studiju daļas vadītāja +371 67100549
Antonīna Djakona Dr.oec., Mārketinga daļas vadītāja +371 67100692
Aleksandrs Mročko Dr.sc.ing., Dabaszinātņu un datoru tehnoloģiju katedras vadītājs +371 67100593
Tatjana Lapaine Mg.paed., Starptautisko biznesa komunikāciju katedras vadītāja +371 67100582
Jeļena Lukjanova Mg.oec.sc., Tiesību katedras vadītāja, Vadības katedras vadītāja
Jeļena Matjakubova Kultūras un mākslas katedras vadītāja
Aivars Stankevičs Dr.oec., Asoc.profesors, Administratīvā darba prorektors, Maģistrantūras studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība direktors +371 67218502
Ludmila Lastovska-Zvirbule Rektorāta daļas vadītāja +371 67100589

Log in