Rekvizīti

SIA “Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola”
Reģ. Nr. 40003607453
Jur. adr. Rīga, Lomonosova 1, korpuss 6, LV-1019 

AS DnB Banka BIC: RIKOLV2X
Konta Nr.: (EUR) LV47RIKO0002013005824
Konta Nr.: (USD) LV52RIKO0002030064930
Konta Nr.: (EUR) LV08RIKO0002930010188
AS SEB Banka BIC: UNLALV2X
Konta Nr.: (EUR) LV14UNLA0050003263000
Konta Nr.: (USD) LV93UNLA0050004845879

Pārskaitījumā jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MĀCĪBU GADS (par kuru tiek maksāts)

+371 67100607
  infocentrs@isma.lv
  +371 67100545
gramatvediba@isma.lv

Studējošam saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ir iespēja saņemt atpakaļ daļu no izdevumiem par studiju maksu. Lūdzam saglabāt saņemtos samaksu apliecinošos dokumentus - kases čeku, kvīti, bankas maksājuma uzdevumu u.c. dokumentus.