Administrācija

Vārds Amats Tālruņa numurs
Romans Djakons Dr.sc.ing., Profesors, akadēmiķis, Prezidents +371 67100515
Deniss Djakons Dr.oec., Asociētais profesors, Rektors +371 67100690
Marga Živitere Dr.oec., Profesore, Rektora padomniece, Vadības un ekonomikas katedras vadītāja +371 67100582
Ivars Linde Asociētais profesors, rektora padomnieks
Viktors Gopejenko Dr.sc.ing., Profesors, Zinātniskā darba prorektors +371 67100593
Nataļja Vorobjova Dr.hist., Sabiedriskā darba prorektore +371 67100691
Olga Verdenhofa Dr.sc.admin., Ārējo sakaru prorektore +371 67114518
Valentīna Djakona Dr.sc.admin., Mācību prorektore +371 67100602
Aivars Stankevičs Dr.oec., Asoc.profesors, Administratīvā darba prorektors, Maģistrantūras studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība direktors +371 67218502
Anna Ungure Studiju daļas vadītāja +371 67100549
Antonina Djakona Dr.oec., Mārketinga daļas vadītāja +371 67100692
Alexander Mrochko Dr.sc.ing., Dabaszinātņu un datoru tehnoloģiju katedras vadītājs +371 67100593
Tatjana Lapaine Mg.paed., Starptautisko biznesa komunikāciju katedras vadītāja +371 67100582
Jeļena Lukjanova Mg.oec.sc., Tiesību katedras vadītāja, Vadības katedras vadītāja
Jeļena Matjakubova Kultūras un mākslas katedras vadītāja
Ludmila Lastovska-Zvirbule Rektorāta daļas vadītāja +371 67100589
Ņina Tumiloviča Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede +371 67100545
Marina Čelika Karjeras centra vadītāja, Studiju daļas v.i. +371 67100549