Administrācija

Vārds Amats Tālruņa numurs
Romans Djakons Dr.sc.ing., Profesors, akadēmiķis, Prezidents +371 67100515
Deniss Djakons Dr.oec., Profesors, Rektors +371 67100690
Marga Živitere Dr.oec., Profesore, Rektora padomniece, Vadības un ekonomikas katedras vadītāja +371 67100582
Ivars Linde Ph.D., Asociētais profesors, rektora padomnieks
Ludmila Lastovska-Zvirbule Rektorāta daļas vadītāja +371 67100589
Olga Verdenhofa Dr.sc.admin., ISMA Vice-prezidente, IT virziena direktore +371 67218502
Nataļja Vorobjova Dr.hist., ISMA Vice-prezidente +371 67100691
Viktors Gopejenko Dr.sc.ing., Profesors, Zinātniskā darba prorektors, Maģistrantūras studiju programmas "Datorsistēmas" direktors +371 67100593
Žanna Kleščevņikova MBA, Ārējo sakaru prorektore +371 67100537
Valentīna Djakona Dr.sc.admin., Studiju prorektore +371 67100602
Aivars Stankevičs Dr.oec., Asoc.profesors, Administratīvā darba prorektors +371 67218502
Jevgenija Dehtjare Dr.oec., Akadēmiskā darba prorektore, Bakalaura studiju programmas "Tūrisma uzņēmējdarbības vadība" direktore +371 67100602
Antonina Djakona Dr.oec., Profesore, Attīstības un inovāciju prorektore, Mārketinga daļas vadītāja +371 67114520
Alexander Mrochko Dr.sc.ing., Profesors, Dabaszinātņu un datoru tehnoloģiju katedras vadītājs +371 67100593
Tatjana Lapaine Mg.paed., Starptautisko biznesa komunikāciju katedras vadītāja +371 67100582
Jeļena Lukjanova Ph.D., Tiesību katedras vadītāja, Vadības katedras vadītāja
Deniss Meļņiks MBA, Kultūras un mākslas katedras vadītājs +371 67100582
Anna Ungure Studiju daļas vadītāja +371 67100549
Marina Čelika Karjeras centra vadītāja, Ārējo sakaru daļas vadītāja +371 67114518
Ņina Tumiloviča Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede +371 67100545