ISMA starptautiskā profesionālā vidusskola (ISPV)


Iespēja iegūt kvalitātīvu vidējo izglītību un profesionālo kvalifikāciju

 

ISPV tā ir īpaša vienība talantīgiem un mērķtiecīgiem bērniem, kuri spēj uztvert sešu dienu izglītību.

Lai izietu apmācības ISPV jāpabeidz vismaz 9. klasi, nokārtot iestāšanas eksāmenus un iziet interviju.
Notiek uzņemšana 10., 11. un 12. klasē.

Kā notiek mācības

Darba nedēļas garumā jaunieši no ISPV vienības apmeklē skolu PREMJERS, kurā iegūst kvalitatīvo un pilnvērtīgo vidējo izglītību.
Sestdienās ISPV izglītojamie iegūst profesionālo izglītību jomās, kuras ir aktuālās darbības nozaru lielākajai daļai.

Profesionālās, licencētas programmas:

Studiju ilgums:

 • 1 gads (iestāšanās pēc 11. klases) – vidēja izglītība + viena profesija
 • 2 gadi (iestāšanās pēc 10. klases) – vidēja izglītība + divas profesijas
 • 3 gadi (iestāšanās pēc 9, klases) – vidēja izglītība + trīs profesijas

Katra no šīm profesijām ir aktuālā visā pasaulē, un šo jomu izpēte ir piemērota gan algota darba veikšanai, gan patstāvīgam biznesam

Programmas ietver:

 • Grāmatvedība
 • Menedžments
 • Mārketings
 • PR
 • Uzņēmējdarbības psiholoģija
 • Dizains
 • Likumdošana
 • Darbs ar personālu
 • un citas svarīgas disciplīnas

Papildus ISPV programmas dalībnieki apgūst šādas prasmes un iemaņas:

 • Darbs ar plašsaziņas līdzekļiem
 • Darbs ar partneriem
 • Runas māksla
 • Laika menedžments
 • Pasākumu menedžments
 • Darbs komandā
 • Etiķete un sadzīves disciplīnas
ISPV rīko radošas un biznesa tikšanās ar dažādu jomu un profesiju pārstāvjiem: ar režisoriem, kaskadieriem, deputātiem, jauniešu organizāciju vadītājiem, uzņēmējiem, sportistiem un daudziem citiem interesantiem cilvēkiem, kuri dalās savā pieredzē un zināšanās

Mēs aicinām tikai atbildīgus, motivētus, mērķtiecīgus jauniešus, kuri saprot, ka viņu nākotne ir atkarīga no viņu tagadnes.

Studiju maksa: 250 EUR mēnesī (2500 EUR gadā)*
*ISPV absolventiem tiek piedavāta 20% atlaide iestājoties Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā.