Eiropas Savienības struktūrfondi

Eiropas Savienības struktūrfondi

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmas projekts "INTEGRĀCIJAS ABC"

PROJEKTA PARTNERI UN DALĪBORGANIZĀCIJAS
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmā, Rīgas latviešu biedrība, sadarbībā ar Latvijas bērnu forumu, Jaunatnes ogranizāciju apvienību IMKA Latvija, Biedrību GORAĻ, Latvijas krievu kultūras biedrību, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu, Rīgas domes labklājības departamentu un Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā dalīborganizācijām no 2013.gada 2.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam īsteno projektu INTEGRĀCIJAS ABC

Lasīt tālāk

ISMA studentu prakse uzņēmumos

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Līgums par projekta īstenošanu Nr. 2007/0001/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0014/0075
Projekta īstenošanas laiks - no 2007.gada 9.janvāra līdz 2007.gada 28.decembrim.

Lasīt tālāk