Par festivālu

Par festivālu

2009. gada aprīlī mūsu augstskolā pēc Studentu Pašpārvaldes iniciatīvas radās jauna tradīcija – festivāls "ISMA aicina talantus".

Festivāla ideja dzima vienā no studentu vakariem, kurus regulāri Rīgas klubos rīko ISMA Studentu Pašpārvalde. Ar savu oriģinalitāti un pašdarbības mākslinieku augsto prasmes līmeni šie vakari modināja milzīgu interesi. Arvien biežāk šajos vakaros piedalījās gan citu augstāko mācību iestāžu studenti, gan mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.

ISMA nolēma organizēt jauno talantu festivālu. Šodien festivālā piedalās Latvijas skolu radošie kolektīvi, ISMA studenti un absolventi, ka arī viesi no citam valstīm.

Gudrinieki un Gudrinieces no visas Latvijas festivāla ietvaros piedalās matemātikas, informātikas, fizikas, svešvalodu, tiesības, ekonomikas olimpiādēs "ISMA-Intelekts".

Festivāla mērķis ir atklāt un atbalstīt jaunos talantus, veicinot kulturāli un intelektuāli pilnvērtīgu personību izaugsmi, kā arī dot jauniešiem iespēju satikties, apmainīties pieredzē, iepazīties ar citu tautu kultūru, pievienoties mūsdienu, klasiskas un tautas daiļrades labākajiem paraugiem un modināt interesi par zinātni un izglītību.

Konkursa darbus novērtē kompetenta žūrija – Latvijā pazīstamie sabiedriskie darbinieki, zinātnieki, žurnālisti un mūziķi.

Uzvarētāji saņem budžeta vietas mācībām ISMA, kā arī dāvanas no festivāla draugiem.