ISMA jaunumi

Uzmanību! Noslēguma darbu iesniegšana un noformējums

 1. Aizstāvēšanās notiks no 01.06.2020. līdz 13.06.2020. gan klātienē, gan attālināti (brīdinot studiju daļu)
 2. Gatavi darbi, izdrukāti un cietajos vākos + PDF kopija + atsauksme no darba vadītāja + recenzija ir jāiesniedz studiju daļā 10 dienas pirms aizstāvēšanās datuma. (Individuālā gadījumā var iesniegt arī 3 dienas pirms aizstāvēšanās saskaņojot ar studiju daļu un zinātnisku vadītāju)
 3. Ir jāiesniedz TIKAI PARAKSTĪTIE DARBI (titullapās arī ar zin.vad. parakstu un apliecinājums)
 4. Titullapas: 1. – latviešu valodā, 2. – svešvalodā (ja darba valoda nav latviešu). Ir obligāti jāpārbauda sava studiju programma, specializācija, kodi, katedra, zin.vad. grāds!
 5. Darbos krievu un angļu valodā jāiekļauj arī referāts (īss darba satura apraksts ar ievadu un secinājumiem) latviešu valodā (10-15 lpp.) BEZ TABULĀM UN ATTĒLIEM!
 6. Visos darbos obligāti jāiekļauj arī anotācija (vismaz latviešu un angļu valodās)
 7. Atsauksmi aizpilda darba vadītājs, recenziju aizpilda cits pasniedzējs kuru izvēlas students (ar zin. vadītāja ieteikumu). Paraugi atsauksmes un recenzijas veidlapām – my.isma.lv –> isma.lv –> Studentiem –> Metodiskie materiāli
 8. Referāts latviešu valodā – ar GOOGLE TRANSLATE TULKOT NEDRĪKST!!! Students var nodrošināt referāta tulkošanu pašiem spēkiem vai, par papildus maksu – pieteikties tulkošanai ISMA: tatjana.lapaine@isma.lv. Ir jāņem vērā ka tulkojums aizņem vidēji 1 nedēļu!
 9. Darba pēdēja lapā ir jāievieto Apliecinājums – paraugs my.isma.lv –> isma.lv –> Studentiem –> Bakalaura vai maģistra darba makets
 10. Darbu ir iespējams izdrukāt un iespiest vākos par papildus maksu ISMA – 25 EUR jāpārskaita grāmatvedībā un darbs jānosūta uz marite.aboltina@isma.lv
 11. Kā arī ir iespējams iespiest darbu cietajos vākos kioskā pretī Rimi vai citviet. Uz vāka jāraksta: ISMA, Bakalaura VAI Maģistra VAI kvalifikācijas darbs un 2020.g.
 12. Darba iesniegšanas brīdī visiem parādiem (akādemiskiem un finanšu) JĀBŪT NOKĀRTOTIEM!
 13. Prezentācijas šablons: my.isma.lv –> isma.lv –> Studentiem –> Metodiskie materiāli –> Power Point prezentācijas šablons
 14. Prezentācija ir jānosūta 3 dienas pirms aizstāvēšanās uz marite.aboltina@isma.lv
 15. Prezentācijas runa – līdz 5 minūtēm bakalauriem un 1. līm., līdz 7 minūtēm maģistiem.
Lasīt vairāk...

Konkurss uz ISMA Rektora amata vietu

APSTIPRINĀTS
ISMA Rektora vēlēšanu komisijas sēdē
25.05.2020., protokols Nr. 1/2020

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
izsludina konkursu uz Rektora amata vietu.

Atbilstoši Augstskolu likuma 17. panta otrajai daļai, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (turpmāk – ISMA) Satversmes 34. un 43.1. punktam un ISMA Rektora vēlēšanu nolikuma 6. punktam uz ISMA Rektora amatu var pretendēt profesors vai persona, kurai ir doktora grāds, un kuru rektora amata vēlēšanām izvirza ISMA Valde.

Rektora amata pretendents līdz 2020. gada 10. jūnijam ISMA Rektora vēlēšanu komisijai iesniedz rakstiski noformētu:

 1. Savu ISMA attīstības un vadības programmu turpmākajiem pieciem gadiem (ne vairāk kā 3 lpp. datorraksta A4 formāta lpp.)
 2. Dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae);
 3. Dokumentus, kas apliecina Rektora amata pretendenta ievēlēšanu akadēmiskajā amatā un / vai doktora grāda apliecinošu dokumentu.

ISMA Valde lēmumu par pretendenta izvirzīšanu, kā arī rakstisku Rektora amata pretendenta piekrišanu piedalīties vēlēšanās iesniedz Rektora vēlēšanu komisijai līdz 2020. gada 10. jūnijam.

Dokumentus iesniegt ISMA Rektoru vēlēšanas komisijai Lomonosova ielā 1, korp. 7, Rīgā, 104. telpā.
Rektora vēlēšanas notiks ISMA Satversmes sapulcē 2020. gada 18. jūnijā.

Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs asoc. prof., Ph.D. Ivars Linde

 

Lasīt vairāk...

Mazali.lv - ēdienu piegāde

Cienījamie studenti, pasniedzēji, kolēģi un draugi! ISMA kafejnīca paplašina savu darbību un piedāvā jums jauno formātu un nosaukumu. Mazali – ēdienu piegāde mājās ērtajā jums laikā un jebkurā Rīgas un tās apkārtnēs punktā!

Lasīt vairāk...