ISMA jaunumi

Notikusi tikšanās ar universitāšu pārstāvjiem no Uzbekistānas

"MAGNET – Universitāte kā galvenais partneris profesionālo izglītības mācību centru tīklā vidēja vecuma paaudzei Uzbekistānā” Eiropas projekta ietvaros, ko īsteno Latvijas Kultūras koledža (LKK), tika organizētas tikšanās starp ISMA administrāciju, LKK vadību un dažādu universitāšu pārstāvjiem no Uzbekistānas.

ISMA administrācijas pārstāvji sniedza lekciju par aktuālajām projekta tēmām - studentu prakses iespējas, karjeras centru izveide un darbība, studentu un personāla mobilitāte, nodarbinātības iespējas un citi aspekti, kas saistīti ar karjeras jautājumiem. Prezentācijas laikā liela uzmanība tika pievērsta plašai ISMA pieredzei karjeras attīstības jautājumos.

Vizītes pirmajā dienā notika oficiāla tikšanās un iepazīšanās, 12. oktobrī ISMA uzņēma universitāšu pārstāvjus no Uzbekistānas. Tika parakstīti sadarbības līgumi, kuri atvērs jaunas ISMA sadarbības iespējas ar Uzbekistānas augstskolām. 13. oktobrī notika visu projekta dalībnieku tikšanas ar Uzbekistānas vēstnieku Latvijā, kur tika izrunāti ar projekta realizāciju un turpmāku sadarbību saistītie jautājumi.