ISMA jaunumi

ISMA sadarbības perspektīvas ar Uzbekistānu

Šī gada 15. – 17. martam Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā norisinājās XVIII Starptautiskā izstāde “Izglītība un karjera”. Viens no izstādes mērķiem bija iepazīstināt Uzbekistānas jauniešus ar studiju iespējām ārvalstu augstskolu piedāvātajās studiju programmās. Augstāk minēto pasākumu apmeklēja arī ISMA prezidents un ISMA administrācijas pārstāvji.

Uzbekistānas vizītes ietvaros ISMA prezidents ar Uzbekistānas Valsts komitejas biroja pārstāvjiem parakstīja ietvarlīgumu par sadarbību Fergānas reģiona tūrisma attīstībā. Atbilstoši minētajam ietvarlīgumam ISMA plāno aktīvi attīstīt ISMA studiju programmu tūrisma uzņēmējdarbības jomā pieejamību Uzbekistānas jauniešiem, kā arī līdzdarboties jaunu tūrisma maršrutu attīstībā, kas veicinātu Fergānas reģiona tūrisma potenciāla attīstību.

Latvijas un Uzbekistānas sadarbības iespējas augstākās izglītības jomā tika apspriestas arī ISMA prezidenta un ISMA administrācijas pārstāvju tikšanās laikā ar Latvijas Republikas vēstnieku Uzbekistānā Mihaila Popkova kungu.