ISMA jaunumi

Info nedēļa 1. kursa studentiem

Bakalaura studenti

11. septembrī plkst. 12:00, 314. auditorija - Prakse, Kajeras centrs, Karjeras centra vadītāja Marina Čelika
12. septembrī plkts. 12:00, 314. auditorija - Studentu pašparvaldes aktivitātes, Studentu pašpārvaldes pārstāvji Jūlija Ožovane, Igors Jacevičs

Maģistranti

11. septembrī plkst. 18:00, 314. auditorija - Prakse, Kajeras centrs, Karjeras centra vadītāja Marina Čelika