ISMA jaunumi

Izglītības izstāde SKOLA-2016

No 26.02.2016. līdz 28.02.2016. Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika Ikgadēja izglītības izstāde Skola-2016, kura piedalījās ISMA, prezentējot savas studiju programmas, studiju, prakses un darba iespējas ārzemēs.

ISMA vadība izsaka savu pateicību Sabiedriskā darba prorektorei Nataļjai Vorobjovai, ISMA Studentu pašpārvaldei, ISMA pasniedzējiem un Mārketinga daļas vadītājai Antoņinai Djakonai par padarīto darbu izstādes sagatavošanā un īstenošanā.