ISMA jaunumi

Trīs starptautiskās zinātniski praktiskās konferences

Aicinām akadēmisko personālu un uzņēmējdarbības praktiķus pieteikt savu dalību trijās starptautiskās zinātniski praktiskās konferencēs!

  • 9. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference BIZNESA KOMPETENCES, 29.11.2017. (Programma)
  • 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference TIRDZNIECĪBAS TIRGVEDĪBA, 30.11.2017. (Programma)
  • 5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE, 01.12.2017. (Programma)

Konferences rīko zinātniskā institūcija Biznesa kompetences centrs sadarbībā ar Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu un nozaru profesionālajām organizācijām. Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu.

Konferenču referātus plānots publicēt starptautiski recenzētos zinātniskajos žurnālos Baltijas Tirgzinību žurnāls / Baltic Journal of Marketing, Baltijas Uzņēmējdarbības vides žurnāls / Baltic Journal of Business Environment un zinātnisko rakstu krājumā Biznesa kompetences, kuri tiks piedāvāti starptautiskām datu bāzēm EBSCO, SCOPUS, RePec.

Kas jādara? Svarīgie datumi
Jāpiesakās uz konferenci, aizpildot tiešsaistes veidlapu Līdz 15. novembrim
Jāiesūta kopsavilkums pa 3conferences@inbox.lv Līdz 15. novembrim
Jāsamaksā dalības maksa ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu Līdz 15. novembrim
Jāiesūta referāts (8-10 lpp. formātā A4) uz e-pastu 3conferences@inbox.lv Līdz 15. novembrim

Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos, apmeklē konferenču mājas lapu

Visas trīs konferences notiks Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Rīgā, Lomonosova ielā 1, 7. korpusā, 2017.gada 29.novembrī – 1.decembrī.