ISMA SP ziņas

Projekts “Pasakainais ceļš uz integrāciju”

Vides dizaina programmas lektore Ilāna Lisagora ir veikusi lielu radošo darbu - piedālījusies kā māksliniece jaunā, vēl nebijusi Latvijā projektā “Pasakainais ceļš uz integrāciju”.

Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Šajā projektā, kuru ir īstenojusi Ebreju biedrība “Goraļ”, ir izdota grāmata “Sābas ķēniņienes mīklas. Ebreju tautas pasakas” latviešu valodā. „Sābas ķēniņienes mīklas” ir pirmais ebreju pasaku krājums latviešu valodā.

Katrai tautai ir savas pasakas. Tajās atspoguļojas tautas dvēsele un gudrība, dzīves pieredze un ilgas. Ebreju folkloras aizraujošajā pasaule sniedzas no Senās Izraēlas valsts dienvidos, pāri visai Eiropai, līdz Ukrainai austrumos, bet laika ziņā aptver vairākus tūkstošus gadu, sākot no pasaules radīšanas, beidzot ar 19.—20. gadsimta miju. Ebreju tautas pasaku grāmata latviešu valodā izdota 1000 eksemplāros, krāšņi ilustrēta un pasniegta jaunākas skolas vecuma latviešu bērniem visos Latvijas reģionos, kā arī uzdāvināta bibliotēkām, galvenokārt lauku rajonos.