ISMA Uzbekistānā

ISMA Uzbekistānā

Ахмад аль-Фергани - один из крупнейших средневековых персидских учёных IX века, среднеазиатский астроном, математик и географ. Уроженец Ферганской долины. В Западной Европе был известен под латинизированным именем Alfraganus.

Eiropas augstskola, kas Latvijā veiksmīgi darbojas kopš 1994. gada. ISMA ir Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, kas 2018. gada septembrī atklāja filiāli Uzbekistānā.

Tagad studentiem ir iespēja iegūt kvalificētas starptautiska līmeņa zināšanas ne tikai attālināti vai mācību laikā pārceļoties uz dzīvi Latvijā, bet arī apmeklējot nodarbības ISMA pārstāvniecības telpās Fergānas Valsts universitātes ēkā.

Neticamais sasniegums augstākās izglītības jomā kļuva iespējams, pateicoties Uzbekistānas prezidenta Šavkata Mirzijojeva 2018. gada 26. septembra lēmumam Nr. PK-3952. Kopš 2018. gada ISMA Eiropas diploma saņēmējiem nav nepieciešama papildu pārbaude nostrifikācijai (citā valstī izsniegta diploma valstiskai atzīšanai), kas dod milzīgas priekšrocības tieši mācību procesā, kā arī vēlāk, uzsākot darba gaitas.

Fergānas filiāles attīstības stratēģija

2019. - 2029. gadam