Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā amata vietām:

  • Profesors (zinātņu nozarē: 5. Sociālās zinātnes 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozarē: Cita ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozare) - 1 amata vieta;
  • Profesors (zinātņu nozarē: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozarē: Cita elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšnozare) - 1 amata vieta.
  • As.profesors (zinātņu nozarē: 5. Sociālās zinātnes 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozarē: Uzņēmējdarbības vadība apakšnozare) - 1 amata vieta;
  • As.profesors (zinātņu nozarē: 5. Sociālās zinātnes 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozarē: Cita ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozare) - 1 amata vieta.

Darba samaksa:
Profesora amatā - EUR 1754,00 par pilnu slodzi.
As.profesora amatā - EUR 1404,00 par pilnu slodzi.

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektoram adresēts iesniegums;
  • izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  • dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze;
  • pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts.

Dokumenti iesniedzami darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 pēc adreses Lomonosova iela 1/6 , mēneša laikā no publicēšanas datuma.
Tālr. uzziņām +371 67100607

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup