Kāpēc ISPV?

Kāpēc ISPV?

  Katras Jūsu izvēlētas programmas ietvaros mēs piedāvājam papildus studijas aktuālajos virzienos:
 • Uzņēmējdarbība
 • Grāmatvedība
 • Finanses
 • Runas māksla
 • Sava zīmola vai pakalpojuma prezentācija
 • Komunikacijas
 • Civiltiesības

Pasniedzēji ir praktizējoši speciālisti no industrijas.

Studijas notiek pēc moduļu sistēmas, kas paredz sadarbību komandā, individuālo darbu, komunikāciju un savstarpējo palīdzību; tiek dota iespēja novērtēt savu un partnera darbību.

  Studiju programma ietver šādus priekšmetus:
 • Matemātika
 • Ķīmija
 • Fizika
 • Svešvalodas
 • Vēsture
 • Literatūra