Kontakti

Kontakti

Juridiskā adrese: Lomonosova iela 1, korpuss 6, Rīgā, LV-1019
Faktiskā adrese: Lomonosova iela 1, korpuss 7, Rīgā, LV-1019

 +371 67100607
+371 22044048
 isma@isma.lv

Personāla daļa: +371 67100599
Grāmatvedība: +371 67100545
Studiju daļa: +371 67100549
Karjeras centrs: +371 67100549
Ārējo sakaru daļa: +371 67100537

Datu aizsardzības speciālists:
  privacy@isma.lv
Latgales filiāle

+371 27867438
+371 29838129
latgales.filiale@isma.lv
infocentrs@isma.lv

Uzbekistānas filiāle

Murabbiylar iela 19, Fergāna, Uzbekistāna, 712000

+998905610839
+998911281837

+371 25675372