Dabas zinātņu un informācijas tehnoloģiju nozares profesoru padome

Dabas zinātņu un informācijas tehnoloģiju nozares profesoru padome

www.aip.lv

Jurijs Šuņins, profesors, Dr.Sc.Habil., nozares profesoru padomes priekšsēdētājs
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija
Viktors Gopejenko, profesors, Dr.Sc., nozares profesoru padomes loceklis, padomes zinātniskais sekretārs
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija
Ravils Muhamedijevs, profesors, Dr.Sc., nozares profesoru padomes loceklis
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija
Romans Djakons, profesors, Dr.Sc.Ing., nozares profesoru padomes loceklis
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija
Emma Šidlovska, profesore, Dr.Sc., nozares profesoru padomes locekle
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija
Igors Kabaškins, profesors, Dr.Sc.Habil., nozares profesoru padomes loceklis
Transporta un sakaru institūts, Rīga, Latvija
Arnolds Kivs, profesors, Dr.Sc.Habil., nozares profesoru padomes loceklis
Dienvidukrainas nacionālā pedagoģiskā universitāte, Odesa, Ukraina
Juris-Roberts Kalniņš, profesors, Dr.Sc.Habil., nozares profesoru padomes loceklis
Ventspils Augstskola, Ventspils, Latvija
Nataļja Burlucka, MSc Comp, Nozares profesoru padomes sekretāre
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija