Ekonomikas un vadības zinātnes nozares profesoru padome

Ekonomikas un vadības zinātnes nozares profesoru padome

www.aip.lv

Marga Živitere, profesore, Dr.oec., nozares profesoru padomes priekšsēdētāja
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija

Inese Spīča, profesore, Dr.oec., nozares profesoru padomes locekle, padomes zinātniskais sekretāre
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija

Olga Lukašina, profesore, Dr.oec., nozares profesoru padomes locekle
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija

Rostislavs Kopitovs, profesors, Dr.Sc., nozares profesoru padomes loceklis
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija

Pencho Stoyanov Penchev, profesors, Dr.oec., nozares profesoru padomes loceklis
Lielās Tirnovas Universitāte (University of Veliko Tirnova), Veliko Tirnova, Bulgārija

Viktorija Rjaščenko, profesore, Dr.oec., nozares profesoru padomes locekle
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīga, Latvija

Nozares profesoru padomes kontakti:
Marga Živitere: +371 67100582, marga.zivitere@isma.lv