Informācijas tehnoloģijas

ISMA Olimpiāde informātikā

Pagājušo gadu konkursa uzdevumus:
2014
2013