Par ISMA

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) ir viena no Latvijas augstskolām ar bagātām tradīcijām un skaidri iezīmētu nākotnes vīziju kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā.

ISMA studentiem ir dota iespēja piepildīt savus nākotnes sapņus, apgūstot nepieciešamās zināšanas piecos, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētos studiju virzienos:

  • Informācijas tehnoloģijas
  • Ekonomika
  • Vadība, nekustamo īpašumu pārvaldība
  • Tūrisms, viesnīcu un restorānu serviss

ISMA ir spējusi nodrošināt nepārtrauktu attīstību, kas šodien dod priekšrocību piedāvāt Latvijas un Eiropas darba tirgū konkurētspējīgu, uz zinātnes un praktiskās pieredzes pamatiem balstītu izglītību, apvienojot teoriju ar praksi.

Attīstības stratēģija

2018. - 2023. gadam

Jau šobrīd ISMA piedāvā studijas gan Latvijas, gan ārvalstu studentiem visos studiju līmeņos, sākot no pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura, maģistra un beidzot ar doktora studiju programmām. Līdz ar to, ISMA dod iespēju katram studējošajam iegūt savām nākotnes iecerēm atbilstošu, uz darba tirgu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā radošu personību un līderi.

ISMA saviem studentiem piedāvā mūsdienīgas un renovētas studiju telpas, bibliotēku, modernu studiju tehnisko nodrošinājumu, bezmaksas auto stāvvietu, kā arī iespēju, no studijām brīvajā laikā baudīt maltīti augstskolas kafejnīcā vai relaksēties augstskolas teritorijā esošajā parkā. ISMA studentiem, jau pēc pirmā studiju kursa, ir iespējas iesaistīties studiju mobilitātes programmās un turpināt studijas prestižās ārvalstu universitātēs, kā arī uzsākt praksi. Vasaras mēnešos studenti var apgūt darba iemaņas un prasmes strādājot starptautiskās ārvalstu kompānijās. Tā ir iespēja pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas, iepazīt pasauli un, kas nav mazsvarīgi, ar vasarā nopelnītajiem finanšu līdzekļiem, pašiem apmaksāt studiju izdevumus.

ISMA, piedāvājot dažādas profesionālās pilnveides programmas un kursus, ir uzticams sadarbības partneris ikvienam, kas vēlas veidot savu nākotnes karjeru, iegūt jaunas zināšanas un celt savu profesionālo kvalifikāciju.

ISMA var lepoties ar darba kvalitāti, ar darbinieku zinātnisko un radošo potenciālu, ar akadēmisko personālu, kas sagatavo studentus viņu nākotnes karjerai. Kvalitatīvu zināšanu un prasmju piedāvāšana ir viena no ISMA pamatvērtībām.

Jaunas studiju metodikas un tehnoloģiju ieviešana (tālmācība) nodrošina zināšanu ieguvi arī tiem studēt gribētājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt nodarbības klātienē.

ISMA ir pieejama visiem, kuri vēlas iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu augstāko izglītību.