Priekšrocības

Priekšrocības

Priekšrocības, iegūstot augstāko izglītību ISMA filiālē Uzbekistānā:

  • Eiropas augstskola, kas atbilst visiem Boloņas Konvencijas augstākās izglītības kritērijiem ES valstīs, valsts diploms tiek atzīts visās ES valstīs;
  • starptautiskā līmeņa augstākā izglītība, pilna laika (mācības gan Rīgā (Latvija), gan Fergānas filiālē (Uzbekistāna), attālinātās un neklātienes mācības krievu un angļu valodā;
  • iespēja iegūt jebkura līmeņa (koledžas, bakalaura, maģistra, doktora) augstāko izglītību;
  • visaptverošs izglītības programmu piedāvājums, lai apmierinātu visplašākās mūsdienu jauniešu vajadzības (tūrisms, uzņēmējdarbība, informācijas sistēmas);
  • ISMA pasniedzēji ir dinamiski speciālisti ar daudzu gadu praktiska darba pieredzi specialitātē, viņi runā vairākās valodās un nodrošina studentu pastāvīgu interesi par studiju kursiem;
  • prakses labākajos Eiropas kūrortos un lielākajos nozares uzņēmumos ar iespēju saņemt finansējumu (stipendiju);
  • līdzdalība zinātniskos projektos, konferencēs, diskusijās, studentu pašpārvaldes aktivitātēs un sporta biedrībās, kā arī ikgadējā starptautiskajā mūzikas festivālā „ISMA Festivāls”.