Digitālas tehnoloģijas tūrismā

Digitālas tehnoloģijas tūrismā

Igors Babičs

Specializācijas vadītājs:
Igors Babičs
igors.babics@isma.lv
+371 26015278

 • Studiju ilgums: pilna laika studijas 4 gadi; nepilna laika studijas 4,5 gadi
 • Piešķiramais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā
 • Kvalifikācija: Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs

Izglītības specializācijas “Digitālas tehnoloģijas tūrismā” ietvaros ISMA sagatavo Tūrisma jomas vadītājus, kuriem ir progresīvas tehnoloģiskās zināšanas un kuri apgūst zināšanas un praksi tūrisma jomā, saistībā ar sociālajiem medijiem; tiešsaistes reklāmu; digitālo mārketingu; IT- un digitālo projektu vadību.

  Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs patstāvīgi spēs:
 • realizēt projektus tīmekļa vietņu izstrādes un digitālo tehnoloģiju jomā
 • veidot reklāmas materiālus tūrisma produkcijas virzībai
 • ieviest un īstenot tūrisma produkcijas virzības tiešsaistes-stratēģijas

Tas ir svarīgi darbam tūrisma biznesā, jo 79% cilvēku veic pirkumus tiešsaistē un tūrisma nozares sektors aizņem lielu daļu no interneta-tirdzniecības segmenta, tiešsaistes-reklāmas izdevumi Eiropā 2017. gadā – 64 miljardi ASV dolāru, kas ir par 60% vairāk, nekā bezsaistes mārketingā, interneta-tirdzniecības tirgus strauji attīstās, tai skaitā arī tūrisma nozarē.

  Programmas “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” studenti iegūs uzņēmējdarbības un tūrisma pamatzināšanas, kā arī specializācijas “Digitālās tehnoloģijas tūrismā” ietvaros, apgūs šādas prasmes:
 • kompetenti un pareizi veidot sadarbību komandas darbā. Attīstīt vadības prasmes vai Soft skills
 • strādāt grafikas, interaktīvās un mediju-reklāmas veidošanas datorprogrammās
 • Web dizainā: mācīsies veidot vietnes dizainu
 • Web izstrādē: mācīsies izprast katru vietnes veidošanas procesu un darbu ar CMS
 • SEO un mārketinga stratēģijā: mācīsies sekmēt biznesa virzību internetā un sasniegt rentabilitātes rādītājus reklāmas investīciju jomā
 • Interneta-reklāmā: mācīsies iegūt maksimālo peļņu no katra ieguldītā centa
 • Apgūs plānošanas sistēmu un projektu programmas. Piemēram, AXURE, MS Project, MS Visio
  Speciālizācijas "Digitālās tehnoloģijas tūrismā" asbsolventu perspektīvas:
 • Jūs būsiet pieprasīts – strauji augošais interneta-tirdzniecības industrijas sektors jau šobrīd piesaista dažādu profesiju speciālistus. Tūrisma nozares vadītāji – nav izņēmums, tātad, Jūsu biznesam būs vislabāk, ja Jūs pārzināsiet digitālās tehnoloģijas
 • Paaugstinātas kompensācijas, darba algas un ienākumu pieaugums nākotnē – interneta-tirdzniecības attīstība, saskaņā ar visām prognozēm ir nolemta intensīvai izaugsmei, bet globalizācija sekmē tūrisma attīstību. Ja Jūs vēlaties būt līderis tūrisma sektorā, tad vitāli svarīgi ir pārvaldīt digitālās tehnoloģijas.
 • Jums nebūs ģeogrāfisko ierobežojumu: būsiet pieprasīts visā pasaulē, jo Jūs varēsiet veikt uzņēmējdarbību jebkurā pasaules nostūrī