Mūzikas menedžments

Mūzikas menedžments

Денис Мельник
Specializācijas vadītājs:
Deniss Meļņiks, MBA
deniss.melniks@isma.lv
+371 29217800

  • Studiju ilgums: pilna laika studijas - 4 gadi
  • Piešķiramais grāds: Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā
  • Kvalifikācija: vadītājs kultūras jomā

"Mūzikas menedžments" ir unikālā programma Latvijā, kas apvieno vadības un uzņēmējdarbības pamatus ar šovbiznesa jomu.

Sagatavot profesionāļus darbam tādās šovbiznesa jomās kā producēšana, klubu pasākumu menedžments, koncertdarbība un viesizrādes, pasākumu rīkošana, skaņu ierakstu industrija, sabiedriskie sakari un darbs ar plašsaziņas līdzekļiem.Studiju programmas mērķis
    Programmas papildsastāvdaļa ir:
  • mūzikas pamati;
  • spēlēšana uz mūzikas instrumentiem (pēc izvēles);
  • oratormākslas tehnika (aktiertehnika auditorijas emocionālajai ietekmēšanai).

Dziļākai šovbiznesa jomas specifikas izpratnei programmā ir iekļauti tādi studiju priekšmeti kā mūzikas vēsture, mūzikas teorijas pamati, kompozīcijas pamati u.c..

Programma maksimāli sintezē zināšanas no uzņēmējdarbības vadības un mūzikas darbības jomām kompleksā veidā.

Pēc studiju programmas apguves mūsu absolventam piemīt mūzikas pamatu un galveno menedžmenta principu izpratne, zināšanas par šovbiznesa specifiku, kā arī iespēja maksimāli produktīvi realizēt savu talantu.