Starptautiskās programmas

Starptautiskās programmas

Mūžizglītības programma

Jauna Eiropas Savienības rīcībprogramma Mūžizglītības jomā 2007–2013

Mūžizglītības programma ir izveidota uz līdzšinējo «Socrates», «Leonardo da Vinci», «eLearning», «Europass» un citu Kopienas rīcības programmu pamata ar mērķi sekmēt iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā apmācībā Eiropas mērogā. Programma darbosies no 2007. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim. Šī ir vienīgā tik plaša sadarbības programma, kura ietver visus izglītības veidus un līmeņus un kurā patiešām var iesaistīties jebkurā mūža posmā (lūdzam nejaukt ar līdz šim plaši izplatītiem konceptiem, kas domāti tikai atsevišķiem vecuma posmiem ārpus formālās izglītības ietvariem).

Lasīt tālāk

TEMPUS

TEMPUS-HESDESPI
Higher Education System Development for Social
Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness

TEMPUS-INTOUR
International networking for modernization of tourism education and developing academic mobility (INTOUR)

ERASMUS

ERASMUS — Eiropas Savienības programma, kas nodrošina Eiropas valstu sadarbību augstākās izglītības jomā.

Programmas īpašie mērķi ir atbalstīt Eiropas Augstākās izglītības telpas izveidošanu, stiprināt augstākās izglītības un progresīvas arodizglītības ieguldījumu inovāciju procesā.

Lasīt tālāk

ERASMUS ISMA

ISMA aktīvi piedalās ERASMUS programmā kopš 2004.gada. Ar katru semestri pieaug to studentu un mācībspēku skaits, kuri izmanto programmas piedāvātās iespējas. 

Lasīt tālāk

LEONARDO da VINCI

LEONARDO da VINCI programma darbību Latvijā uzsāka 1998. gadā. Programmas mērķis — uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.
www.viaa.gov.lv/

Lasīt tālāk

ISMA LEONARDO da VINCI

Kopš 2003. gada ISMA piedalās dažādos LEONARDO da VINCI programmas projektos. Neskatoties uz to, ka sakarā ar Mūžizglītības programmas izveidošanu augstskolu projektu aktivitātes tiek vairāk novirzītas uz ERASMUS programmu, ISMA arī 2009./2010. studiju gadā vēl turpina piedalīties dažos LEONARDO da VINCI projektu veidos, kuros tiek pieļauta arī augstskolu līdzdalība.

Lasīt tālāk