Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde

ISMA SP Nolikums

ISMA Studentu Pašpārvaldē strādā šādi sektori:

  • Akadēmiskā un zinātniski-pētnieciskā darba sektors;
  • Informācijas un reklāmas sektors;
  • Sporta sektors;
  • Ārējo sakaru sektors;
  • Kultūras sektors.

Darbu vada – Pašpārvaldes prezidents, kuram palīdz viceprezidents un sekretārs.

Akadēmiskā un zinātniski-pētnieciskā darba sektors aktīvi sadarbojas ar Studiju daļu un ar zinātniskā darba prorektoru, koordinējot studentu sadarbību ar augstskolas administrāciju. Organizē darbu ar grupu vecākajiem, kuratoru un katedru pasniedzēju. Pārstāv un aizstāv studentu intereses, palīdz problēmu risināšanā. Veic aptaujas. Piedalās konferenču, darbnīcu, semināru, izstāžu organizēšanā.

Informācijas un reklāmas sektors sadarbojas ar ISMA Informācijas centru. Darbojas plašsaziņu līdzekļu nozarē, sniedzot aktuālo informāciju par augstskolas jaunumiem, izstrādā un popularizē elektronisko avīzi ISMA News, elektronisko blogu „ISMA Community” un elektronisko kanālu „ISMA TV”. Sadarbojas ar tīmekļa vietnes www.isma.lv, „Festivals.isma.lv” administratoriem, strādā sociālajos tīklos. Informē studentus par visiem ISMA, LSA un citu jaunatnes organizāciju pasākumiem. Gatavo studentu darba grupu dalībai izstādēs, konferencēs, Atvērto durvju dienās utt.

Ārējo sakaru sektors sadarbojas ar ISMA ārējo sakaru nodaļu. Palīdz ārvalstu studentiem pielāgoties dzīvei valstī un augstskolā, organizē viņiem pasākumus un ekskursijas, iepazīstina ar Latvijas vēsturi un kultūru. Piedalās studentu atlasē ERASMUS programmai. Organizē Spāņu kluba darbu.

Kultūras sektors organizē un noformē visus augstskolas kultūras pasākumus (vakarus, konkursus, izstādes). Koordinē Body-Art teātra darbību. Organizē ikgadējo festivālu „ISMA aicina talantus”. Vada studentu un pasniedzēju labdarības darbību „Ģimenes atbalsta centra „Avots”” atbalstam.

Sporta sektors veicina veselīgu dzīvesveidu, organizē sporta grupu darbu, telpas futbola sacensības un futbola čempionātu ISMA Friendly Cup, piedalās Universiādē (Sporta sacensības starp Latvijas augstskolu studentiem).