• Studiju ilgums: 24 mēneši
  • Piešķiramais grāds: profesionālais maģistra grāds datorsistēmās
  • Kvalifikācija: kvantu attīstītājs
  • Studiju valoda: angļu
  • Studiju veids: tiešsaistes studijas (uz Moodle platformas pamata)

Maģistra grāds dažādos riska vadības veidos ir pasaules līmeņa profesionālā kvalifikācija finanšu vadības jomā, kas ir īpaši sagatavota, lai apmierinātu pieaugošās vajadzības radīt efektīvus risinājumus riska vadības jomā un izpildītu pirmā līmeņa pasaules finanšu organizāciju prasības, kas saistītas ar stratēģiju veidošanu izmantošanai strauji augošajā starptautiskajā tiesiskajā vidē un pastāvīgu patentēto riska samazināšanas stratēģiju uzlabošanu.

Mūsdienu profesionālās un akadēmiskās kvalificētu cilvēkresursu sagatavošanas iestādes nav spējīgas nodrošināt pietiekamu skaitu speciālistu ar finanšu tirgū nepieciešamajām zināšanām.

Specializācijas struktūra

Studiju kurss sastāv no četriem moduļiem, kas ir sadalīti 14 klasēs piecos akadēmiskajos semestros:

  1. Pamata matemātika
  2. Zinātniskie aprēķini, statistiskās apmācības un datu analīzes pamati
  3. Finanšu vadības, finanšu tirgu un produktu pamati
  4. Uzņēmuma riska vadība: tirgus, kredītu un modeļu riski

Katrs mācību kurss ietver vairākas praktiskās nodarbības un vingrinājumus, un katram modulim seko pārbaudes darbs un/vai praktisks projekts. Mācību plāns tiek nepārtraukti atjaunināts, lai atspoguļotu jaunākās tendences pasaules regulējumā un riska vadības metodoloģijā.

Lektori

Programmu vada Asociētie Profesori, kuri tajā pašā laikā ir tādu vadošo pasaules struktūru, kā Citigroup, Chase, Bank of America, Bloomberg, State Street, Cantor-Fitzgerald, un citu profesionālo grupu praktiķi un vadītāji. Elitārais akadēmiskais pasniedzēju kolektīvs nodrošinās pašu aktuālāko mācību saturu un piemērotas praktiskās zināšanas. Katrs lektors ir ieinteresēts nodrošināt augstākās kvalitātes apmācību, jo varētu būt veiksmīgo absolventu potenciālais darba devējs.

Studenti

Katrs kandidāts izies stingru atlases procesu, tostarp akadēmisko un profesionālo pārbaudi, intervijas, atsauksmes, u.c.
Mērķa grupa - studenti un absolventi ‒ jaunie speciālisti ar akadēmiskiem un/vai profesionāliem pamatiem matemātikā, fizikā un datorzinībās.

Nodarbinātība

Mācību plāna prioritātes un studiju programmas ciešā saikne ar nozari vienlaikus ar atbalsta pasākumiem nodrošina ienesīgu amatu pasaules vadošajās finanšu struktūrās. Visā studiju laikā studenta materiāla apgūšanas līmenis tiek pastāvīgi novērtēts, lai nodrošinātu potenciālo kandidātu dalību reālos riska vadības projektos, iespējams, pat pirms studiju beigām. Lai nodrošinātu praksi starptautiskos finanšu uzņēmumos, studentiem un absolventiem ir pieejamas piecu gadu darba vīzas Kaimanu salās (Karību salas). Kaimanu salu vīza ļauj nozares pārstāvjiem efektīvi saīsināt garo starptautisko studentu apstiprināšanas procesu un pabeigt darbā pieņemšanas procesu mēneša laikā.

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup