Studiju programmas

Studiju programmas

BAKALAURATŪRA (4 gadi)

  • Uzņēmējdarbības vadība
  • Tūrisms
  • Informācijas sistēmas

MAĢISTRANTŪRA (2 gadi)

  • Uzņēmējdarbības vadība
  • Datorsistēmas