Cenas

  1. Studiju maksa 2019./2020. ak. gadā
  2. Studiju maksa 2019./2020. ak. gadā ārvalstu studentiem
  3. Kredīts

Reflektantu reģistrācijas maksa – 35 EUR

Programmas nosaukums Par gadu
Pilna laika Nepilna laika
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
EUR 2000 EUR 1850
Profesionālā bakalaura studiju programmas
Uzņēmējdarbības vadība
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmas
EUR 2000 EUR 1850
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība (1,1 g.) EUR 3300 EUR 3300
Uzņēmējdarbības vadība (2 g.) EUR 2100 EUR 2100
Datorsistēmas EUR 2100 EUR 2100
Doktorantūra
Uzņēmējdarbības vadība EUR 3000
Programmas nosaukums Par gadu
Pilna laika
1.līmeņa studiju programmas
Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
Finanses un banku lietas
Apdrošināšana
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
EUR 2500
EUR 2500
(studentiem no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas)
Profesionālā bakalaura studiju programmas
Uzņēmējdarbības vadība
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmas
EUR 2500
EUR 2500
(studentiem no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas)
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība (2 g.)
Datorsistēmas
EUR 2500
Doktorantūra
Uzņēmējdarbības vadība EUR 3600
    Students ar valsts vārdā sniegtu galvojumu var saņemt divu veidu kredītus – studiju kredītu un studējošā kredītu:
  • studiju kredītu paredzēts studiju maksas segšanai,
  • studējošā kredītu paredzēts iztikas izdevumu segšanai.

Uz valsts vārdā sniegtu galvojuma kredītu var pretendēt ikviens, kas iestājās Latvijas augstskolā vai jau sekmīgi apgūst kādu akreditēto studiju programmu.

Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību, kredīta nodrošinājumu, izmaksu, atmaksu un atmaksas atvieglojumiem var uzzināt:
Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā www.sza.gov.lv
SEB bankas mājas lapā www.seb.lv un šeit

Papildinformāciju par pieteikšanos studiju / studējošā kredītam var uzzināt pie Rektorāta nodaļas vadītājas Ludmilas Lastovskas-Zvirbules
+371 67100589
ludmila.lastovska@isma.lv

next
prev