Cenas

  1. Studiju maksa 2020./2021. ak. gadā
  2. Studiju maksa 2020./2021. ak. gadā ārvalstu studentiem
  3. Kredīts

Reflektantu reģistrācijas maksa – 35 EUR

Programmas nosaukums Par gadu
Pilna laika Nepilna laika
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
EUR 2000 EUR 1850
Profesionālā bakalaura studiju programmas
Uzņēmējdarbības vadība
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmas
EUR 2000 EUR 1850
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība (1,1 g.) EUR 3300 EUR 3300
Uzņēmējdarbības vadība (2 g.) EUR 2100 EUR 2100
Datorsistēmas EUR 2100 EUR 2100
Doktorantūra
Uzņēmējdarbības vadība EUR 3000
Programmas nosaukums Par gadu
Pilna laika
1.līmeņa studiju programmas
Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
Finanses un banku lietas
Apdrošināšana
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
EUR 2500
Profesionālā bakalaura studiju programmas
Uzņēmējdarbības vadība
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmas
EUR 2500
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība (2 g.)
Datorsistēmas
EUR 2500
Doktorantūra
Uzņēmējdarbības vadība EUR 3600

Ar 2020./2021. studiju gadu studentu kreditēšana notiek pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 231. Jaunie noteikumi paredz vienkāršotu procedūru studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai. Studentiem būs iespēja pieteikties un saņemt studiju /studējošā kredītu bez otrā galvotāja, kā arī noslēgt kredīta līgumu attālināti.

Kredītus izsniegs vairākas kredītiestādes konkurences apstākļos, balstoties uz Attīstības finanšu institūcijas “Altum” portfeļgarantiju.

Plašāka informācija par valsts galvoto kredītu:

Atgādinām!

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildu līdzekļus dzīvošanai, studiju laikā rudens semestrī būs iespēja pieteikties studiju un/vai studējošo kredītam no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Kredīta saņemšanai var pretendēt Augstskolu likuma 45. panta otrajā daļā minētais studējošais, kurš ir imatrikulēts Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai.

Bankas piedāvā studējošiem pieteikties arī komerckredītam.

Papildinformācija:

Papildinformāciju par pieteikšanos studiju / studējošā kredītam var uzzināt pie Rektorāta nodaļas vadītājas Ludmilas Lastovskas-Zvirbules
+371 67100589
ludmila.lastovska@isma.lv

next
prev