Uzņemšanas dokumenti

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. Citu valstu rezidentiem
  Tiesības studēt ISMA ir:
 • katram Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim,
 • Eiropas Savienības pilsonim,
 • Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam,
 • personai, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja
 • ārzemniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt ISMA nosaka Augstskolu likuma 83. pants.
  ISMA īsteno pamatstudiju programmas:
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas,
 • profesionālā bakalaura studiju programmas
 • un augstākā līmeņa studiju programmas:
 • profesionālā maģistra studiju programmas,
 • doktora studiju programmu.
  Studiju programmas apguves veids:
 • pilna laika studijas: dienas plūsma (8:30 – 17:10), vakara plūsma (17:30 – 21:30);
 • nepilna laika studijas.
  Studiju programmas apguves forma:
 • klātiene,
 • neklātiene,
 • tālmācība.
  Studiju valodas:
 • latviešu,
 • angļu.

Lai studētu ISMA, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība

Documents required for admission

Reception of documents, entrance procedure and admission are performed by ISMA Admission board. Admission of foreign students is made based on their personal applications for studies at ISMA.

  Documents required for admission of foreign nationals in ISMA:
 • Standard application form
 • Passport copy
 • Foreign passport
 • 2 photographs (3x4 size)
 • A copy of the full secondary education with grades
 • A copy of the bachelor`s degree and diploma supplement with grades (if any)
 • A copy of the professional diploma and diploma supplement with grades (if any)
 • A copy of the master diploma and diploma supplement with grades (if any)

Registration fee: 300 EUR
may be applicable special conditions in accordance to the country of residence of the applicant. Please contact coordinators of International Relations Department for detailed information.

Accommodation: ISMA offers an attractive variety of accommodation to the students of other towns and countries
All diplomas issued by other countries should be submitted by ISMA to the Academic Information Centre http://www.aic.lv/portal/en to get approval of its authenticity.
Scanned copies of all the available documents must be sent to ISMA Admission board by email: isma@isma.lv.
*All documents of previous education must be translated in English and legally approved by the notary except the cases if documents are in Russian, Ukrainian or Belorussian

  In accordance with ISMA Provisions for admission and Enrollment assessment the following persons can enroll:
 • Persons with secondary education,
 • Persons with incomplete higher education,
 • Persons with higher education diploma,
 • Persons who successfully completed Enrollment assessment procedure.  
next
prev