Valodas

Valodas

Angļu valoda

ISMA Mācību centrs piedāvā dažādu līmeņu Angļu valodas kursus: Iesācēja līmenis, ar Priekšzināšanām, Augsts līmenis.

Ilgums: 3 mēneši, 48 ak.st.
Nodarbības: 2 reizes nedēļā x 2 ak.st.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 80.00 EUR mēnesī
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves, izglītojamie saņem ISMA Sertifikātu.

Spāņu valoda

ISMA Mācību centrs piedāvā dažādu līmeņu Spāņu valodas kursus: Iesācēja līmenis, ar Priekšzināšanām, Augsts līmenis.

Ilgums: 3 mēneši, 48 ak.st.
Nodarbības: 2 reizes nedēļā x 2 ak.st.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 80.00 EUR mēnesī
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves, izglītojamie saņem ISMA Sertifikātu.

Angļu valodas kursi – sagatavošanās testam TOEIC

ISMA Mācību centrs piedāvā kursu, lai sagatavoties kārtot starptautisko testu TOEIC.

Ilgums: 2 mēneši, 32 ak.st.
Nodarbības: 2 reizes nedēļā x 2 ak.st.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 80.00 EUR mēnesī
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves, izglītojamie saņem ISMA Sertifikātu.

Eksāmens TOEIC

ISMA Mācību centrs organizē eksāmenu TOEIC.

Ilgums: 2 stundas 15 min
Maksa: 120.00 EUR
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc eksāmena kārtošanas, personas saņem TOEIC Sertifikātu.

Angļu valodas kursi – sagatavošanās testam TOEFL

ISMA Mācību centrs piedāvā kursu, lai sagatavoties kārtot starptautisko testu TOEFL.

Ilgums: 3 mēneši, 48 ak.st.
Nodarbības: 2 reizes nedēļā x 2 ak.st.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 80.00 EUR mēnesī
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves, izglītojamie saņem ISMA Sertifikātu.

Angļu valoda uzņēmējiem

Licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma

    Profesionālas pilnveides programma paredzēta personām, kuri vēlas pilnveidot zināšanas un veidot izpratni par angļu valodu, kā komunikācijas iespēju uzņēmējdarbības organizācijas pamatdarbībā, un iegūtās zināšanas un prasmes pielietot praksē:
  • iepazīties ar potenciālajiem partneriem;
  • prezentēt savu uzņēmuma profilu un nozari;
  • novadīt un piedalīties lietišķās tikšanās;
  • Iemācās komunicēt telefoniski, adekvāti reaģēt uz sūdzībām un reklamācijām;
  • pareizi noformēt lietišķo dokumentāciju.
Ilgums: 6 mēneši, 160 ak.st.
Nodarbības: 3 reizes nedēļā x 2 vai 3 ak.st.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 135.00 EUR mēnesī
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Personas, kuri programmas ietvaros, nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, kas ietver sevī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi, saņem LR Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Angļu valoda ārzemniekiem

ISMA Mācību centrs piedāvā angļu valodas kursus pēc individuāla plāna.

Ilgums: 1- 3 mēnesim
Nodarbības: 3-5 reizes nedēļā, atbilstoši plānam
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: sākot no 135.00 EUR mēnesī, atbilstoši kursa apjomam
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves, izglītojamie saņem ISMA Sertifikātu.

Latviešu valodas kursi studentiem

ISMA Mācību centrs piedāvā apgūt latviešu valodas pamatzināšanas kursos ERASMUS+ studentiem.

Ilgums: 2- 3 mēneši, 36 ak.st. (1 ECTS)
Nodarbības: 1 vai 2 reizes nedēļā x 2 ak.st.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 35.00 EUR
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves, izglītojamie saņem ISMA Sertifikātu.

Krievu valodas kursi studentiem

ISMA Mācību centrs piedāvā apgūt krievu valodas pamatzināšanas kursos ERASMUS+ studentiem.

Ilgums: 2- 3 mēneši, 36 ak.st. (1 ECTS)
Nodarbības: 1 vai 2 reizes nedēļā x 2 ak.st.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 35.00 EUR
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves, izglītojamie saņem ISMA Sertifikātu.