ISMA 25

ISMA 25

2019. gads ir ISMA jubilejas gads. Pirms 25 gadiem, 1994. gadā, Latvijā tika dibināta jauna augstākās izglītības iestāde: Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA).

Augstskola tika radīta uz Rīgas Aviācijas universitātes (RAU), vienas no pasaules lielākajām augstskolām ar simtgadīgu vēsturi, bāzes. 

ISMA šodien — tas ir holdings, kas nodrošina izglītību no pirmsskolas sagatavošanas ISMA PREMJERS vidusskolā līdz doktorantūras līmeņa studijām augstskolā. Holdinga struktūrā ietilpst arī 2 filiāles: Latgales filiāle Daugavpilī un starptautiskā filiāle Fergānā, Uzbekistānas Republikā.

ISMA ir mūsdienīga augstskola, kas dinamiski attīstās un nodrošina apmācību profesijās, kas ir pieprasītas pasaules darba tirgū. ISMA ZPI darbinieki veic perspektīvas zinātniski-pētnieciskās izstrādes.

ISMA ir starptautiska augstskola ar multikulturālajām tradīcijām un lielu draugu skaitu visā pasaulē. Šeit studē studenti no 27 pasaules valstīm. Savukārt Latvijas studenti aktīvi piedalās starptautiskajās mobilitātes programmās, iziet praksi un stažēšanos lielākajās starptautiskajās universitātēs un uzņēmumos. Studenti izbauda interesantu, piepildītu dzīvi.

ISMA absolventi strādā visā pasaulē, ieņem augstus amatus kā valsts struktūrās, tā arī privātajā biznesā.

Dārgie kolēģu un draugi! Mēs ļoti priecāsimies par Jūsu klātbūtni ISMA 25. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks 2019. gada 26. aprīlī plkst 19:00, Elizabetes ielā 61, Rīgā, kinoteātrī “Splendid Palace”.
Lūdzu, apstipriniet savu klātbūtni, aizpildot reģistrācijas formu.

1919. gadā Kijevā tiek izveidota tehniķu-mehāniķu skola, lai apmācītu lidmašīnu tehniskās apkopes speciālistus. Tajā pašā gadā skola tiek pārcelta uz Maskavu, savukārt 1921. gadā – uz Petrogradu. Šīs skolas izveides datums tiek uzskatīts par RAMIAS - Rīgas Aviācijas militāro inženieru Augstākās skolas dibināšanas datumu.
1960. gads. Uz izformētās RAMIAS bāzes tiek izveidots Civilās aviācijas flotes Inženieru institūts (RCAFII), kurš 1967. gadā pārdēvēts par Rīgas Civilās aviācijas Inženieru institūtu (RCAII). Pēc tam šo institūtu pārdēvē par RSCAII.
1969. gads RSCAII piecdesmitās gadadienas svinības. 60. gadu beigās universitātē bija 5 fakultātes - mehāniskās, radio inženierzinātnes, elektrības, automatizācijas un skaitļošanas, inženierzinātnes un ekonomika. Studentu skaits bija 4,5 tūkstoši, 38 katedrās srtādāja 150 docetāji ar akadēmisko grādu.
1992. gada 25. februārī RSCAII maina statusu, nonākot Latvijas Republikas jurisdikcijā, un kļūst pazīstama kā Rīgas Aviācijas Universitāte (RAU).
1994. gadā tiek izveidota Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), kā Rīgas Aviācijas Universitātes struktūrvienība, uzsākot jaunu studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadītājs tūrisma jomā”. ISMA vadītājs – prof., Dr.sc.ing. Romāns Djakons.
1999. gadā ISMA tiek akreditēta kā neatkarīga augstākās izglītības mācību iestāde. Tiek licencēti 3 studiju virzieni: uzņēmējdarbības vadība, informācijas sistēmas un tūrisms.

2000. gads. ISMA struktūrā tiek atvērta Informācijas sistēmu privātā vidusskola (ISPV), kas pēc tam tiek pārdēvēta par ISMA "Premjers". Pagājušajā gadā skola svinēja savu 18 gadu dzimšanas dienu. Skola ISMA "Premjers" ir mūsdienīga izglītības iestāde ar savām tradīcijām, modernām izglītības metodēm un mājīgu atmosfēru. 2018. gadā ISMA "Premjers" skolā uzsākta starptautiska bakalaura (IB) programma 5.-9. klašu skolēniem. Starptautiskā bakalaura programma (IB) tika izveidota 1968. gadā Šveicē un ir veiksmīgi pārbaudīta laikā, uzkrājot praktisko pieredzi, kā arī ir labi sevi rekomendējusi vairāk nekā 4000 skolās 144 valstīs.

Līdz ar jaunā gadsimta sākumu ISMA kļūst par vienu no populārākajām un pieprasītākajām Latvijas Republikas augstskolām. Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola aktīvi attīsta starptautiskās attiecības un kontaktus. ISMA izveido sadarbību ar daudzām universitātēm, uzņēmumiem un asociācijām gan ES teritorijā, gan ārpus tās. Pirmo reizi ISMA Starptautiskais departaments saņem ERASMUS Hartu, tādēļ studentiem ir iespēja iegūt stipendijas studijām un prakses apmaiņai ES valstīs.

Fotoattēlā redzamas 6. Rīgas strēlnieku armijas barakas, kas atradās Latvijas armijas Vidzemes nodaļas sastāvā (1919-1940).
ISMA patstāvīgi atjauno strēlnieku daļas kazarmu 7. korpusu un no 2012. gada turpina darbu šajā ēkā.
Kopš 2009. gada ISMA ar Rīgas domes atbalstu organizē ikgadējo festivālu "ISMA aicina talantus". ISMA dzimšanas dienas svinības tradicionāli notiek konkursa «ISMA aicina talantus» radošajā gaisotnē. Svētku nedēļas laikā norisinās starptautiska zinātniskā konference "Informācijas tehnoloģijas un menedžments", olimpiāde skolēniem “ISMA – intelekts” un starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”.

ISMA aktīvi darbojas starptautiskajā arēnā un paplašina ārzemju partneru loku. Tiek atvērtas pārstāvniecības citās valstīs - Ukrainā, Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā, Kazahstānas Republikā, Libānas Republika. 2018. gads kļuvis ļoti nozīmīgs ne tikai Latvijas Republikai, kas atzīmēja neatkarības 100. gadadienu, bet arī ISMA – tika atvērta augstskolas filiāle Uzbekistānas Republikā. Latvijā vēsturē tā ir pirmā reģistrētā augstskolas filiāle ārvalstīs. ISMA ir starptautiska augstskola ar savām daudznacionālajām tradīcijām. Studenti augstskolā ir no lielākās daļas Eiropas un citām pasaules valstīm.
ISMA iet līdzi laikam: tiek pilnveidotas jau pārbaudītas studiju programmas, veidoti jauni studiju virzieni, kas atbilst mūsdienu pasaules prasībām, veiksmīgi darbojas doktorantūras studiju programma, ISMA pētniecības institūta darbinieki īsteno daudzsološus pētniecības projektus.