Visi kursi

„AMADEUS” globālās rezervēšanas sistēmas speciālists bez priekšzināšanām

Ilgums: 2-3 mēneši, 40 ak.st. (t.sk. 10 st.- teorētiskas nodarbības un 30 st. – praktiskas nodarbības)
Nodarbības: 2 reizes nedēļā x 2 ak.st. Pēc saskaņošanas.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 80.00 EUR mēnesī
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves, izglītojamie saņem ISMA Sertifikātu.