Visi kursi

Angļu valoda uzņēmējiem

Licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma

    Profesionālas pilnveides programma paredzēta personām, kuri vēlas pilnveidot zināšanas un veidot izpratni par angļu valodu, kā komunikācijas iespēju uzņēmējdarbības organizācijas pamatdarbībā, un iegūtās zināšanas un prasmes pielietot praksē:
  • iepazīties ar potenciālajiem partneriem;
  • prezentēt savu uzņēmuma profilu un nozari;
  • novadīt un piedalīties lietišķās tikšanās;
  • Iemācās komunicēt telefoniski, adekvāti reaģēt uz sūdzībām un reklamācijām;
  • pareizi noformēt lietišķo dokumentāciju.
Ilgums: 6 mēneši, 160 ak.st.
Nodarbības: 3 reizes nedēļā x 2 vai 3 ak.st.
Sākums: Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa: 135.00 EUR mēnesī
Vadītāji: ISMA pasniedzēji
Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
+371 67114518
marina.celika@isma.lv

Personas, kuri programmas ietvaros, nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, kas ietver sevī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi, saņem LR Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.