Konferences

Konferences un publikācijas

ISMA tradicionāli rīko vairākas ikgadējās starptautiskās konferences, kas ir veltītas sasniegumiem un inovācijām izglītībā un zinātnē, augstskolas starptautiskajai sadarbībai ar kompānijām un izglītības iestādēm, kā arī jaunām tehnoloģijām, izmantojamām mūsdienīgā studiju procesā. Ir periodisko izdevumu virkne, kas ietver Latvijas un citu valstu studentu un zinātnieku publikācijas. ISMA zinātniskais kolektīvs ir vienmēr atvērts sadarbībai šajā jomā.

Ar visiem jautājumiem par kopīgām konferencēm, telekonferencēm, publikācijām un dalību konferencēs lūdzam vērsties pie Zinātniskā darba prorektora, Prof. Dr.Sc.ing Viktora Gopejenko:  viktors.gopejenko@isma.lv.