Atlases kritēriji:

Konkursants izpilda vienu dziesmu no 2 līdz 5 minūtēm. Žūrijai ir tiesības pārtraukt uzstāšanos, ja, viņuprāt, tā neatbilst šim noteikumam un konkursa dalībnieka piedāvātajam līmenim.

Konkursa dalībnieku vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kategorija

Maksimālais punktu skaits

1

Vokāls

35

2

Balss pārvaldīšana

35

3

Skatuves tēls

15

4

Meistarība

15

 

Kopā:

100

Atlasē dalības noteikumi ārvalstu konkursantiem: 

Konkursantam jāatsūt 1 dziesmas videoierakstu ar savā izpildījumā mpeg4 formātā vai saiti ar brīvo pieeju. Atbildi par atlases kārtas rezultātiem konkursants saņem pa e-pastu līdz 10. aprīlim.

Ir šādas vecuma kategorijas:

  • Kategorija A (1. – 4. klase)
  • Kategorija B (5. – 9. klase)
  • Kategorija C (10. – 12. klase)

Pēc konkursa rezultātiem katrā kategorijā tiks noteikts viens uzvarētājs.Augšup