SMART ekonomikas fenomens globālajā vidē

Power and Privileges in Political History

Baltic Journal of Economic Studies

Zinātniski raksti, grāmatas, monogrāfijas

Information Society Review

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup