Latvijas rezidentiem

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI: 2024 - 2025

STUDIJU MAKSAS ATLAIŽU PIEMĒROŠANAS NOTEIKUMI

Kā pieteikties studijām?

 1. Pieteicies studijām tiešsaistē
 2. Saņem apstiprinošu vēstuli no mums
 3. Sagatavo vajadzīgus dokumentus
 4. Veic reģistrācijas maksu
 5. Paraksti studiju līgumu
 6. Sāc studēt ISMA!

Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti:

 • dokuments par izglītību (dokumenta un pielikuma kopijas, uzradot oriģinālu);
 • izglītības satura un eksaminācijas centra sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā (tikai pēc 2004. gada vidusskolu beigušajiem-kopija);
 • 2 fotogrāfijas (3x4);
 • pases vai personas apliecības (eID) kopija;
 • ja iesniedzamie dokumenti ir ar citu uzvārdu /vārdu tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu un iesniedz tā kopiju (piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu).

Reģistrācijas maksa: 40,00 EUR*

* reģistrācijas maksa NAV atmaksājama

Studiju maksa

Finanšu nodaļas kontakti


Studijas notiek*:

 • klātienē:
  • dienas plūsma - 8:30 – 16:00,
  • vakara plūsma:
   otrdiena, ceturtdiena - 17:30 – 21:30;
   sestdiena – 9:00 - 16:00
  • maģistrantiem - 18:00 - 21:00 (pirmdiena, trešdiena, piektdiena)
 • tālmācībā,
 • neklātienē.

*Mācību dienas un laiks var atšķirties


Uzņemšanas komisijas kontakti:

E-mail: infocentrs@isma.lv

Tālrunis: +371 67100549, +371 22044048

Citizens of other countries

ADMISSION REQUIREMENTS: 2024 - 2025

How to apply?
 1. Fill in online application form;
 2. Receive confirmation mail;
 3. Prepare required documents;
 4. Make a payment of registration fee;
 5. Pass online interview;
 6. Sign the study agreement and make the payment of tuition fee;
 7. Receive an official invitation from the ISMA and arrange an appointment with the Embassy;
 8. Receive a VISA and start studies with ISMA!

Required documents:

Documents required for admission of foreign nationals in ISMA:

 • Standard application form;
 • Passport copy;
 • Foreign passport;
 • 2 photographs (3x4 size);
 • A copy of the full secondary education with grades*;
 • A copy of the bachelor`s / professional / master degree and diploma supplement with grades (if any);**
 • The foreign applicants who choose to study in the English language shall submit a document issued by an international testing institution certifying his/her knowledge of English. The document must be issued no earlier than five previous years. Language skills shall be not lower than B2 level according to ECP. The foreign applicants who acquired secondary education in English do not have to submit the documents certifying their knowledge of the study programme language.

*All documents of previous education must be translated in English and legally approved by the notary except the cases if documents are in Russian, Ukrainian or Belorussian
***All diplomas issued by other countries should be submitted by ISMA to the Academic Information Centre http://www.aic.lv/portal/en to get approval of its authenticity.

Registration fee: 300,00 EUR*

*may be applicable special conditions in accordance to the country of residence of the applicant. Please contact coordinators of International Relations Department by mail admissions@isma.lv for the detailed information.
*registration fee is NOT refundable

Tuition fee

Financial department


Types of studies*:

 • full-time:
  • day shift - 8:30 – 16:00,
  • evening:
   Tuesday, Thursday - 17:30 – 21:30;
   Saturday – 9:00 - 16:00
  • Master - 18:00 - 21:00 (Monday, Wednesday, Friday)
 • part-time,
 • distance.

*Study days and time may vary


Admission board contacts:

E-mail: infocentrs@isma.lv

Phone: +37167100549, +37122044048Augšup