UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI: 2020 - 2021

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI: 2021 - 2022

STUDIJU MAKSAS ATLAIŽU PIEMĒROŠANAS NOTEIKUMI

Vispārīgie noteikumi

Tiesības studēt ISMA ir:

 • katram Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim,
 • Eiropas Savienības pilsonim,
 • Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam,
 • personai, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja
 • ārzemniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt ISMA nosaka Augstskolu likuma 83. pants.

ISMA īsteno pamatstudiju programmas:

 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas,
 • profesionālā bakalaura studiju programmas

un augstākā līmeņa studiju programmas:

 • profesionālā maģistra studiju programmas,
 • doktora studiju programmu.

Studiju programmas apguves veids:

 • pilna laika studijas: dienas plūsma (8:30 – 17:10), vakara plūsma (17:30 – 21:30);
 • nepilna laika studijas.

Studiju programmas apguves forma:

 • klātiene,
 • neklātiene,
 • tālmācība.

Studiju valodas:

 • latviešu,
 • angļu.

Lai studētu ISMA, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība


Citu valstu rezidentiem

Documents required for admission

Reception of documents, entrance procedure and admission are performed by ISMA Admission board. Admission of foreign students is made based on their personal applications for studies at ISMA.

Documents required for admission of foreign nationals in ISMA:

 • Standard application form
 • Passport copy
 • Foreign passport
 • 2 photographs (3x4 size)
 • A copy of the full secondary education with grades
 • A copy of the bachelor`s degree and diploma supplement with grades (if any)
 • A copy of the professional diploma and diploma supplement with grades (if any)
 • A copy of the master diploma and diploma supplement with grades (if any)
 • The foreign applicants who choose to study in the English language shall submit a document issued by an international testing institution certifying his/her knowledge of English. The document must be issued no earlier than five previous years. Language skills shall be not lower than B2 level according to ECP. The foreign applicants who acquired secondary education in English do not have to submit the documents certifying their knowledge of the study programme language.

Registration fee: 300 EUR
may be applicable special conditions in accordance to the country of residence of the applicant. Please contact coordinators of International Relations Department for detailed information.

Accommodation: ISMA offers an attractive variety of accommodation to the students of other towns and countries

All diplomas issued by other countries should be submitted by ISMA to the Academic Information Centre http://www.aic.lv/portal/en to get approval of its authenticity.
Scanned copies of all the available documents must be sent to ISMA Admission board by isma@isma.lv.
*All documents of previous education must be translated in English and legally approved by the notary except the cases if documents are in Russian, Ukrainian or Belorussian

In accordance with ISMA Provisions for admission and Enrollment assessment the following persons can enroll:

 • Persons with secondary education,
 • Persons with incomplete higher education,
 • Persons with higher education diploma,
 • Persons who successfully completed Enrollment assessment procedure.

Apply onlineAugšup