Izvēlieties interesējošo kursu jomu
Krievu valodas kursi studentiem_

ISMA Mācību centrs piedāvā apgūt krievu valodas pamatzināšanas kursos ERASMUS+ studentiem.

Krievu valodas kursi studentiem_

ISMA Mācību centrs piedāvā apgūt krievu valodas pamatzināšanas kursos ERASMUS+ studentiem.

Latviešu valodas kursi studentiem

ISMA Mācību centrs piedāvā apgūt latviešu valodas pamatzināšanas kursos ERASMUS+ studentiem.

Latviešu valodas kursi studentiem

ISMA Mācību centrs piedāvā apgūt latviešu valodas pamatzināšanas kursos ERASMUS+ studentiem.

Angļu valoda ārzemniekiem

ISMA Mācību centrs piedāvā angļu valodas kursus pēc individuāla plāna.

Angļu valoda ārzemniekiem

ISMA Mācību centrs piedāvā angļu valodas kursus pēc individuāla plāna.

Angļu valoda uzņēmējiem

Profesionālas pilnveides programma paredzēta personām, kuri vēlas pilnveidot zināšanas un veidot izpratni par angļu valodu, kā komunikācijas iespēju uzņēmējdarbības organizācijas pamatdarbībā, un iegūtās zināšanas un prasmes pielietot praksē...

Angļu valoda uzņēmējiem

Profesionālas pilnveides programma paredzēta personām, kuri vēlas pilnveidot zināšanas un veidot izpratni par angļu valodu...

Angļu valodas kursi – sagatavošanās testam TOEFL

ISMA Mācību centrs piedāvā kursu, lai sagatavoties kārtot starptautisko testu TOEFL.

Angļu valodas kursi – sagatavošanās testam TOEFL

ISMA Mācību centrs piedāvā kursu, lai sagatavoties kārtot starptautisko testu TOEFL.

Eksāmens TOEIC

ISMA Mācību centrs organizē eksāmenu TOEIC.

Eksāmens TOEIC

ISMA Mācību centrs organizē eksāmenu TOEIC.

Augšup