Studiju maksa 2023./2024. ak. gadā

Programmas nosaukums
Pilna laika (par gadu)
Nepilna laika (par gadu)

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
EUR 2500
EUR 2225
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
EUR 2500
EUR 2225

Profesionālā bakalaura studiju programmas

Uzņēmējdarbības vadība
EUR 2500
EUR 1300*
EUR 2225
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
EUR 2500
EUR 1300*
EUR 2225
Informācijas sistēmas
EUR 2500
EUR 1300*
EUR 2225
*(Latgales filiāle)

Maģistrantūra

Uzņēmējdarbības vadība (1,1 g.)
EUR 3300 (par 1.1 gadu)
Uzņēmējdarbības vadība (2 g.)
EUR 2500 gadā
Datorsistēmas
EUR 2500 gadā

Maģistrantūra

Uzņēmējdarbības vadība
EUR 3300
Datorsistēmas
EUR 3300
Augšup