Studiju maksa 2022./2023. ak. gadā

Programmas nosaukums
Pilna laika (par gadu)
Nepilna laika (par gadu)

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
EUR 2500
EUR 2225
Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
EUR 2500
EUR 2225
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
EUR 2500
EUR 2225

Profesionālā bakalaura studiju programmas

Uzņēmējdarbības vadība
EUR 2500
EUR 1100*
EUR 2225
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
EUR 2500
EUR 1100*
EUR 2225
Informācijas sistēmas
EUR 2500
EUR 1100*
EUR 2225
*(Latgales filiāle)

Maģistrantūra

Uzņēmējdarbības vadība (1,1 g.)
EUR 3300 (par 1.1 gadu)
Uzņēmējdarbības vadība (2 g.)
EUR 2500 gadā
Datorsistēmas
EUR 2500 gadā

Doktorantūra

Uzņēmējdarbības vadība
EUR 3600
EUR 2670

Studiju maksa 2022./2023. ak. gadā ārvalstu studentiem

Programmas nosaukums
Par gadu Pilna laika

1.līmeņa studiju programmas

Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
EUR 3000
Lietišķās informācijas tehnoloģijas
EUR 3000
Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
EUR 3000

Profesionālā bakalaura studiju programmas

Uzņēmējdarbības vadība
EUR 3000
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība
EUR 3000
Informācijas sistēmas
EUR 3000

Maģistrantūra

Uzņēmējdarbības vadība
EUR 3300
Datorsistēmas
EUR 3300

Doktorantūra

Uzņēmējdarbības vadība
EUR 3600
Augšup