Studiju maksa gadā Bakalaura un pirmā līmeņa programmās Maģistra programmās
Reflektantiem no Eiropas Savienības un Ukrainas
2500 EUR
2500 EUR (2 gadu programma)
3300 EUR (1.1 gadu programma)
Ārvalstu reflektantiem no citām
valstīm
3300 EUR 3800 EUR
Reģistrācijas maksa (neatgriežama summa)
Reflektantiem no Latvijas Republikas 40 EUR
Ārvalstu reflektantiem no valstīm ar papildus pārbaudi 500 EUR
Ārvalstu reflektantiem 300 EUR
Ārvalstu reflektantiem, kuri atrodas Latvijā 180 EUR
Reflektantiem, kuri atrodas Latvijā ar pastāvīgu TUA 90 EUR

Augšup