ISMA SP Nolikums

ISMA studentu pašpārvaldes vadītājs ir Prezidents, kuru ieceļ ISMA rektors.

Pašpārvaldes vēlēšanas notiek oktobrī.
Lai piedalītos vēlēšanās aizpildiet anketu .

ISMA Studentu Pašpārvaldē strādā šādi sektori:

  • Sporta sektors veicina veselīgu dzīvesveidu, koordinē ISMA sporta kluba darbu un palīdz ISMA Friendly Cup telpu futbola un futbola čempionātu organizēšanā, kā arī piedalās Latvijas augstskolu studentu sporta sacensībās – Universiādē.
  • Kultūras sektors organizē un noformē visus augstskolas kultūras pasākumus (vakarus, konkursus, izstādes). Piedalās ikgadēja festivāla „ISMA Festivāls” organizēšanā.
  • Akadēmiskā un zinātniski-pētnieciskā darba sektors aktīvi sadarbojas ar ISMA pētījumu nodaļu un ar ISMA Zinātniskā darba prorektoru, koordinējot studentu sadarbību ar augstskolas administrāciju. Organizē darbu ar grupu vecākajiem, kuratoriem un ISMA profesoriem. Pārstāv un aizstāv ISMA studentu intereses, palīdz problēmu risināšanā. Veic aptaujas un piedalās konferenču, semināru un izstāžu organizēšanā.
  • Ārējo sakaru sektors ir atbildīgs par sadarbību ar citu augstskolu un universitāšu studentiem. Latvijas studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijas studentu intereses valsts un starptautiskajā līmenī. Vairāk par LSA mājas lapā.


Augšup