ISMA SP Nolikums

Studentu pašpārvalde ir īpaša studentu patstāvīgas, atbildīgas sabiedriskās darbības forma. Tā ir vērsta uz nozīmīgu studentu jautājumu risināšanu, studentu sociālās aktivitātes attīstīšanu un viņu tiesību aizsardzību. Studentu pašpārvaldē studenti gatavojas turpmākajai profesionālajai darbībai, apgūst iemaņas sabiedrisko lietu vadīšanā, attīsta spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

 

Studentu pašpārvaldes locekļu un Studentu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas notiek oktobrī. Lai piedalītos vēlēšanās, jāaizpilda anketa.

 

ISMA studentu pašpārvalde sastāv no šādām nozarēm:

Akadēmiskā un zinātniski-pētnieciskā darba sektors aktīvi sadarbojas ar ISMA Zinātnes departamentu un ISMA Zinātnes prorektoru, koordinējot komunikāciju starp ISMA administrāciju un ISMA studentiem. Organizē darbu ar grupu vadītājiem, kuratoriem un ISMA profesoriem. Sektora dalībnieki pārstāvj ISMA studentu intereses un palīdz risināt problēmas. Viņi veic aptaujas un piedalās konferenču, semināru un izstāžu organizēšanā.

Kultūras sektors veic dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt studentu kultūras dzīvi un iesaistīt viņus dažāda veida radošumā un kultūras apmaiņā. Kultūras sektors organizē un sagatavo visus augstskolas kultūras pasākumus (ballītes, vakarus, izstādes u.c.).

Ārējo sakaru sektors ir atbildīgs par komunikāciju ar citu augstskolu studentiem. Latvijas Studentu apvienība (Latvijas Studentu apvienība, LSA) pārstāv visu Latvijas studentu intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Vairāk par LSA mājaslapā.

Sporta sektoram ir liela nozīme veselības, fizisko aktivitāšu un izklaides nodrošināšanā studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem. Sporta sektors organizē sporta pasākumus, atbalsta un veido sporta komandas. Veicina veselīgu dzīvesveidu ISMA sienās.

Vides aizsardzības sektors risina vairākus svarīgus jautājumus, kas saistīti ar Universitātes vides aspektiem un tās ietekmi uz vidi. Vides aizsardzības sektors ir atbildīgs par vides plānošanu un apsaimniekošanu, mijiedarbību ar sabiedrību, palīdzības organizēšanu patversmēm, kā arī piedalīšanos talkās.Augšup