Finanšu daļas pieņemšanas laiks

Diena Laiks
Pirmdiena - Piektdiena 10:00 - 17:00

Kases pieņemšanas laiks

Diena Laiks
Pirmdiena - Piektdiena 10:00 - 17:00
  • Valērijas Seiles iela 1, korp. 6, 205. kabinets, Rīga, LV-1019
  • +371 67100545
  • gramatvediba@isma.lv

Rekvizīti


SIA “INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA”

REĢ. NR. IZM IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU REĢISTRĀ 3343800183
PVN REĢ. NR. 40003607453
JUR. ADR.: RĪGA, Valērijas Seiles 1, KORPUSS 6, LV-1019

Banka nosaukums

SWIFT

Konts

AS Magnetiq Bank LAPBLV2X LV08LAPB0000136051373
AS Luminor Bank RIKOLV2X LV47RIKO0002013005824

Maksājuma uzdevuma mērķī jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MĀCĪBU GADS (par kuru tiek maksāts)

Studējošam saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ir iespēja saņemt atpakaļ daļu no izdevumiem par studiju maksu. Lūdzam saglabāt saņemtos samaksu apliecinošos dokumentus - kases čeku, kvīti, bankas maksājuma uzdevumu u.c. dokumentus.Augšup