Romans Djakons
Dr.sc.ing., Profesors, akadēmiķis, Valdes priekšsēdētājs

romans.djakons@isma.lv +371 20 225 515

Olga Verdenhofa
Dr.sc.admin., Asoc.profesore, ISMA Prezidente

olga.verdenhofa@isma.lv +371 67100515

Deniss Djakons
Dr.oec., Profesors, Rektors

deniss.djakons@isma.lv +371 67100690

Nataļja Vorobjova
Dr.hist., ISMA Vice-prezidente

natalja.vorobjova@isma.lv

Valentīna Djakona
Dr.sc.admin., Asoc.profesore, Studiju prorektore

valentina.djakona@isma.lv +371 67218502

Ņina Bedaja
Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede

nina.tumilovica@isma.lv +371 67100545

Marga Živitere
Dr.oec., Profesore, Rektora padomniece, Vadības un ekonomikas katedras vadītāja

marga.zivitere@isma.lv +371 67100582

Ivars Linde
Ph.D., Asociētais profesors, rektora padomnieks

ivars.linde@isma.lv

Žanna Kleščevņikova
MBA, Ārējo sakaru prorektore

zanna.klescevnikova@isma.lv +371 67100537

Aivars Stankevičs
Dr.oec., Asoc.profesors, Administratīvā darba prorektors

aivars.stankevics@isma.lv +371 67218502

Antonina Djakona
Prof., Ph. D., Attīstības un inovāciju prorektore

antonina.djakona@isma.lv

Viktors Gopejenko
Dr.sc.ing., Profesors, Zinātniskā darba prorektors, Maģistrantūras studiju programmas "Datorsistēmas" direktors

viktors.gopejenko@isma.lv +371 67100593

Marina Čelika
Karjeras centra vadītāja, Ārējo sakaru daļas vadītāja

marina.celika@isma.lv +371 67114518

Viktorija Rjaščenko
Dr.oec., profesore. studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" direktors

Alexander Mrochko
Dr.sc.ing., Profesors, Dabaszinātņu un datoru tehnoloģiju katedras vadītājs

aleksandrs.mrocko@isma.lv +371 67100593

Tatjana Lapaine
Mg.paed., docente, Starptautisko biznesa komunikāciju katedras vadītāja

tatjana.lapaine@isma.lv +371 67100582

Deniss Meļņiks
MBA, Kultūras un mākslas katedras vadītājs

deniss.melniks@isma.lv +371 67100582
Augšup