Par kursu

Profesionālas pilnveides programma paredzēta personām, kuri vēlas pilnveidot zināšanas un veidot izpratni par angļu valodu, kā komunikācijas iespēju uzņēmējdarbības organizācijas pamatdarbībā, un iegūtās zināšanas un prasmes pielietot praksē:

  • iepazīties ar potenciālajiem partneriem;
  • prezentēt savu uzņēmuma profilu un nozari;
  • novadīt un piedalīties lietišķās tikšanās;
  • Iemācās komunicēt telefoniski, adekvāti reaģēt uz sūdzībām un reklamācijām;
  • pareizi noformēt lietišķo dokumentāciju.

Ilgums 6 mēneši, 160 ak.st.
Nodarbības 3 reizes nedēļā x 2 vai 3 ak.st.
Sākums Grupa tiek izveidota, ja dalībnieku skaits ir vismaz 5 cilvēki
Maksa 135.00 EUR mēnesī
Vadītāji ISMA pasniedzēji
Adrese Lomonosova 1, 7.korp., Rīga
Tālrunis +371 67114518
E-mail marina.celika@isma.lv

Pēc programmas apguves

Personas, kuri programmas ietvaros, nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, kas ietver sevī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi, saņem LR Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Augšup