Aicinām akadēmisko personālu un uzņēmējdarbības praktiķus pieteikt savu dalību trijās starptautiskās zinātniski praktiskās konferencēs!

BIZNESA KOMPETENCES

  1. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference, 22.11.2023.

TIRDZNIECĪBAS TIRGVEDĪBA

  1. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference, 23.11.2023.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

  1. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference, 24.11.2023.

Konferences rīko zinātniskā institūcija Biznesa kompetences centrs sadarbībā ar Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, Eiropas Mazumtirdzniecības akadēmiju Vācijā un nozaru profesionālajām organizācijām. Konferenece būs klātienes un/vai tiešsaistes formā.

Konferenču referātus plānots publicēt starptautiski recenzētā Trīs konferenču rakstu krājumā vai zinātniskajā žurnālā Baltijas Tirgzinību žurnāls/Baltic Journal of Marketing, vai Baltijas Uzņēmējdarbības vides žurnāls/Baltic Journal of Business Environment, kuri tiks piedāvāti starptautiskām datu bāzēm EBSCO, SCOPUS, RePec. Konferences valodas: latviešu, angļu.

Kas jādara?

 

Jāpiesakās uz konferenci, aizpildot tiešsaistes veidlapu

http://3conferences.blogspot.com/ 

Līdz abstraktu apstiprināšanai.

Jāiesūta abstrakts uz e-pastu 3conferences@inbox.lv 

Līdz abstraktu apstiprināšanai.

Jāsamaksā dalības maksa uz norādīto bankas kontu

Līdz 30.10.2023.

Jāiesūta raksts (8-10 lpp. formātā A-4) uz e-pastu

3conferences@inbox.lv

Līdz 30.10.2023.

 

Konferences notiks Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Lomonosova ielā 1, VI korpusā, Rīgā

 

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup