Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

izsludina konkursu

uz vakantajām akadēmiskām

amatu vietām:

- Dabaszinātņu un datortehnoloģiju katedras docents (zinātņu nozarē: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) - 1 amata vieta

- Vadības katedras docents (zinātņu nozarē: 5. Sociālās zinātnes 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība) - 1 amata vieta

- Tiesību katedras lektors (zinātņu nozarē: 5. Sociālās zinātnes 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība) - 1 amata vieta

- ISMA Zinātniskā institūta vadošais pētnieks (zinātņu nozarē: 5. Sociālās zinātnes 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība) - 6 amata vietas

- ISMA Zinātniskā institūta vadošais pētnieks (zinātņu nozarē: 1. Dabaszinātnes. 1.2 Datorzinātnes un informātika) - 1 amata vieta

- ISMA Zinātniskā institūta vadošais pētnieks (zinātņu nozarē: 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) - 1 amata vieta

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no slūdzinājuma publicēšanas dienas jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  2. Izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina iegūto izglītību un zinātnisko grādu;
  3. Dzīves un darba gājums (CV) ar precīzu informāciju par darba stāžu, zinātnisko darbību un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;
  4. Publikāciju un metodisko izstrādņu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem.

Uzziņas pa tālr.: 67100607

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup