- Dabaszinātņu un datortehnoloģiju katedras lektors

(zinātņu nozare: 1. Dabaszinātnes; 1.2. Datorzinātne un informātika;

Apakšnozare: Citas datorzinātnes un informātikas apakšnozares) - 1 amata vieta

Konkursa pretendentiem mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas jāiesniedz šādi dokumenti:

Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

Izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina iegūto izglītību un zinātnisko grādu;

Dzīves un darba gājums (CV) ar precīzu informāciju par darba stāžu, zinātnisko darbību un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem;

Publikāciju un metodisko izstrādņu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem.

Uzziņas pa tālr.: 67100607

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup