Ar mērķi nostiprināt studējošo ISMA studijas procesa organizēšanas uztveri, ir jāatgādina ka:

  • PILNA laika studijas nozīmē - LEKCIJU APMEKLĒJUMS ir neatņemama studiju procesa daļa un galvenais faktors sekmīgai eksāmena nokārtošanai.
  • Ārzemju studentiem regulāru apmeklējumu kontrolē ne tikai ISMA administrācija, bet arī attiecīgās valsts institūcijas (PMLP, robežsardze). Minētajām valsts iestādēm regulāri tiek iesniegti apmeklējuma atskaites.
  • 5 secīgu dienu neesamība studijās ir objektīvs iemesls ārzemju studentiem, kas var novest pie eksmatrikulācijas un uzturēšanās atļaujas anulēšanas.

Pilna laika studijas nozīmē atbilstošas saistības un attiecīga rīcība sekos.
Ja turpināsiet neapmeklēt studijas, tas var novest pie paziņojuma par nepieciešamību nomainīt studiju formu uz NEPILNA LAIKA  un ārzemju studentiem šajā gadījumā uzturēšanās atļauja tiks anulēta.

VISIEM STUDENTIEM IR JĀŅEMT VĒRĀ, KA:

  • Uz nākamo studiju semestri var pārcelt tikai tos, kuriem studiju semestra beigās ir ne vairāk kā 10 kredītpunkti akadēmiskā parāda. Visi pārējie tiks atstāti atkārtotām semestra studijām (ar atkārtotu samaksu) vai eksmatrikulēti.
  • Uz nākamo studiju semestri var pārcelt tikai tos, kuriem ir pozitīvs vidējais (4 vai augstāks) visu semestra kursu vērtējums. Visi pārējie tiks atstāti atkārtotām semestra studijām (ar atkārtotu samaksu) vai eksmatrikulēti.

ISMA Administrācija

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup