Jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri 2021. gada rudens semestrī sāka studijas 1.kursā, ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā.

NĀKAMĀ PIETEIKŠANĀS - NO 1. FEBRUĀRA LĪDZ 20. FEBRUĀRIM


Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunojās studijām 2021.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%.
Savukārt studiju laikā vidējai vērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Vairāk informācijas tiešsaistē: https://www.izm.gov.lv/lv/studetgods

Citas ziņas

9. un 10. jūnijā Mežaparkā notiks mūzikas festivals NOSTALGIA FEST ’23

9. un 10. jūnijā Mežaparkā notiks mūzikas festivals NOSTALGIA FEST ’23


Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup