Trīs starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Rīgā!

Aicinām akadēmisko personālu un uzņēmējdarbības praktiķus pieteikt savu dalību
trijās starptautiskās zinātniski praktiskās konferencēs!

BIZNESA KOMPETENCES

13. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference,
08.12.2021.
PROGRAMMA

TIRDZNIECĪBAS TIRGVEDĪBA

10. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference,
09.12.2021.
PROGRAMMA

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

9. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference,
10.12.2021.
PROGRAMMA

Konferences rīko zinātniskā institūcija Biznesa kompetences centrs sadarbībā ar Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, Eiropas Mazumtirdzniecības akadēmiju Vācijā un nozaru profesionālajām organizācijām. Konferenece būs klātienes un/vai tiešsaistes formā.

Konferenču referātus plānots publicēt starptautiski recenzētā Trīs konferenču rakstu krājumā un zinātniskajā žurnālā Baltijas Tirgzinību žurnāls/Baltic Journal of Marketing, vai Baltijas Uzņēmējdarbības vides žurnāls/Baltic Journal of Business Environment, kuri tiks piedāvāti starptautiskām datu bāzēm EBSCO, SCOPUS, RePec. Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu.

Kas jādara?
Jāpiesakās uz konferenci, aizpildot tiešsaistes veidlapu
http://3conferences.blogspot.com
Līdz 8. novembrim
Jāiesūta abstrakts uz e-pastu
3conferences@inbox.lv
Līdz 8. novembrim
Jāsamaksā dalības maksa uz norādīto bankas kontu Līdz 22. novembrim
Jāiesūta raksts (8-10 lpp. formātā A-4) uz e-pastu
3conferences@inbox.lv
Līdz 6. decembrim

Konferences notiks Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Lomonosova ielā 1, 7. korpusā, Rīgā

Citas ziņas

Izvēlieties savu izglītības programmu

Iepazīstieties ar mūsu vadības, tūrisma un informācijas tehnoloģiju izglītības programmām.

Augšup